Kính gửi qúy đối tác khách hàng Bảng giá Sơn Goro như sau